Nieuws

Benefiet Golfdag wordt verplaatst naar mei 2021

De maatregelen die het verspreiden van het coronavirus tegen gaan versoepelen gelukkig. Toch is het zoals het er nu uitziet niet mogelijk om op 1 oktober a.s. de Benefiet Golfdag door te laten gaan.

Het zou jammer zijn, als we niet alle inschrijvingen kunnen honoreren en we dit prachtige evenement slechts met een handje vol deelnemers kunnen laten plaatsvinden. Er was namelijk al heel veel belangstelling. Daarom hebben we in overleg met Golfclub Almeerderhout besloten om de Golfdag te verplaatsen naar mei 2021.

Maar zoals al eerder aangegeven, uitstel is geen afstel! Wij zijn momenteel met Chris van de Vooren, de Golfclub Almeerderhout en alle andere betrokkenen in gesprek over de nieuwe datum. Daarover houden wij u natuurlijk op de hoogte.

Benefiet Golfdag 8 juni a.s. verplaatst naar 1 oktober

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen om verspreiding tegen te gaan is het voor onze Stichting en Golfclub Almeerderhout op dit moment niet verstandig om de voorbereidingen voor de Benefiet Golfdag op 8 juni a.s. te continueren en verplichtingen aan te gaan. We zullen de Golfdag verplaatsen naar donderdag 1 oktober van dit jaar.

118.000 Nederlanders kregen in 2019 de diagnose kanker

118.000 Nederlanders hebben in 2019 de diagnose kanker gekregen, dat is 2.000 meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Dat is een verdubbeling ten opzichte van 1990. Deze stijging komt onder andere door bevolkingsgroei en vergrijzing, omdat mensen op oudere leeftijd een grotere kans op kanker hebben. De meest voorkomende kankersoorten waren huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker. De ziekte is ook nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Door verbeterde diagnostiek en behandelingen overleeft inmiddels 65% van de mensen kanker. Op dit moment leven meer dan 800.000 Nederlanders met of na kanker.

We moeten veel meer praten over pijn

Farma magazine, het vakblad voor huisarts en apotheker publiceerde dit interview met onze voorzitter Nick van Dasselaar.
Communicatie is het sleutelwoord om pijnbestrijding bij kankerpatiënten verder te verbeteren, volgens dr. Nick van Dasselaar, voorzitter van de Stichting Pijn bij Kanker. “Slechts dertig procent van de patiënten geeft aan dat de oncoloog hen naar pijnklachten vroeg.”

Er is nog zoveel te doen in onze weg naar minder pijn bij kanker!

De stichting Pijn bij Kanker bestaat nu 6 jaar. In die jaren hebben wij een mooie start gemaakt om het onderwerp Pijn bij Kanker op de agenda te zetten. Onze ambassadeurs Ernst Daniel Smid en Kris Vissers hebben ontzettend goed werk gedaan om zowel in de medische wereld als bij het publiek en bedrijfsleven de noodzaak om iets aan pijn bij kanker te doen een prioriteit te geven.

Nu dat momentum er komt, is het zaak om door te pakken. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Er is namelijk zo verschrikkelijk veel te doen en onze organisatie en onze middelen zijn helaas beperkt. We zijn daarom ontzettend blij dat twee mensen zich op vrijwillige basis hebben aangemeld om ons te helpen bij de volgende stappen in onze strijd tegen pijn bij kanker.

Natascha van Schie nieuwe secretaris Stichting Pijn bij Kanker

Sinds kort vervult Natascha van Schie de rol van secretaris bij onze Stichting. In het dagelijks leven is Natascha verpleegkundig pijnconsulent bij het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en doet ze ook het nodige aan vrijwilligerswerk. De missie van de Stichting Pijn bij Kanker spreekt Natascha van Schie aan vanwege haar professie maar ook vanuit haar persoonlijke situatie. Haar vader had veel pijn toen bij hem alvleesklierkanker werd geconstateerd. Gelukkig is hij behandeld en inmiddels genezen. Toen een collega bestuurslid haar benaderde voor de rol van secretaris maakte Natascha daar graag tijd voor vrij. Een nadere kennismaking met ons nieuwe bestuurslid:

Kennismaking met onze projectmedewerker Alexandra van Driessen

Als onafhankelijke stichting nemen we een voortrekkersrol in waar het gaat om pijn bij kanker in de breedste zin van het woord. Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard goed nieuws. Maar veel patiënten met kanker ervaren klachten. Ruim de helft van de patiënten heeft met pijn te maken. Pijn die vaak niet optimaal behandeld wordt. Toename van kennis over pijn bij zowel patiënten als zorgverleners en verbetering van gerichte communicatie over pijn zal zorgen voor een betere pijnbehandeling. Onze stichting gaat daarvoor! Maar daarvoor is veel werk te verzetten…. heel veel werk! Gelukkig kunnen we rekenen op vrijwilligers zoals Alexandra van Driessen. Zij gaat ons als projectmedewerker ondersteunen. Wij stellen haar aan u voor.

Minder pijn bij kanker, dáár gaan we voor! Sámen met u, ook in 2019!

Hoewel 31 december slechts een fractie van tijd verschilt van 1 januari liggen de gevoelens voor het oude en het nieuwe jaar soms mijlenver uiteen. Gevoelens van overdenking en herdenking gaan samen met verwachting en hoop. Daar waar we met trage tred het oude jaar uitluiden, halen we dansend en springend het nieuwe jaar in.

De Stichting Pijn bij Kanker neemt afscheid van een jaar waarin wij mede dankzij uw hulp verschillende activiteiten of projecten konden starten of helpen uitvoeren. Een jaar waarin we opnieuw op verschillende momenten en evenementen onze missie onder de aandacht konden brengen. Een jaar waarin ook de basis is gelegd voor een nieuwe aanpak om patiënten, naasten en zorgverleners dichter bij elkaar te brengen.

GEZOCHT: gastschrijvers voor inspirerende columns

Regelmatig plaatst de Stichting Pijn bij Kanker een column op haar site van iemand die te maken heeft of erg geraakt wordt door pijn bij kanker. Deze column, geschreven vanuit een persoonlijke visie/inzicht, is elke keer afkomstig van een 'gastschrijver'.

De stichting is op zoek naar patiënten met pijn bij kanker en naasten die een column willen schrijven over een situatie die hem of haar bijzonder gepakt heeft en waarom hij of zij denkt dat pijn bij kanker beter moet worden aangepakt. Het gaat dus om een korte tekst met een persoonlijk karakter, uit het hart en het leven gegrepen. De enige voorwaarde is dat het onderwerp gerelateerd is aan pijn bij kanker.

Kijk voor voorbeelden van columns op onze website, zie hiervoor www.stichtingpijnbijkanker.nl/column

Wilt u zo'n column schrijven? Stuur dan een mail naar info@pijnbijkanker.nl Wij nemen dan contact op.

25 oktober Kick off Kunstproject Lijden: Suffering Matters

Besiendershuis, Stevenskerk en Radboudumc presenteren op 25 oktober 2018 in de Stevenskerk Nijmegen:

SUFFERING MATTERS

Een avond over pijn en lijden in stad, wetenschap en kunst, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Iedereen weet wat pijn en het, vaak daaruit voortvloeiende, lijden is. Het is geen mooi of comfortabel onderwerp. We krijgen er allemaal mee te maken, direct of indirect. Pijn en lijden zijn onderdeel van het leven, we kunnen er niet aan ontsnappen, het hoort bij het menselijk bestaan. Tijdens deze avond wordt het thema vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Pagina's