ANBI

Foutmelding

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/adpbk/domains/stichtingpijnbijkanker.nl/private_html/includes/file.phar.inc).

ANBI Status

Stichting Pijn bij Kanker is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uw giften aan onze organisatie zijn dus, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij de projecten van de stichting.

Nieuwe ANBI-regels

Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Hieronder treft u de door de Belastingdienst verplicht gestelde informatie aan. Wanneer u geïnteresseerd bent om een donatie aan Stichting Pijn bij Kanker te doen, of wenst u aanvullende informatie te ontvangen, neem dan contact op met Dyonne Bliek. Dit kan per email dyonne@stichtingpijnbijkanker.nl

Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl/giften.

De naam van de instelling

Stichting Pijn bij Kanker

RSIN/fiscaal nummer

852633129

Correspondentieadres

Reinier de Graaf Gasthuis Delft 

T.a.v. Pijncentrum

Reinier de Graafweg 5

2625 AD Delft

Doel stichting

Het doel van de stichting is het verbeteren van pijnbestrijding zodat patiënten met pijn bij kanker:

  • beter leren communiceren over hun pijn 
  • een zo optimaal mogelijke pijnbehandeling krijgen 
  • zo lang mogelijk kunnen genieten van het leven met zo min mogelijk pijn
  • een zo menswaardig mogelijk einde hebben met zo min mogelijk pijn

De stichting wil dit bereiken door het steunen, initiëren en subsidiëren van projecten ter verbetering van pijnmanagement in brede zin. Onze projecten richten zich op zowel zorgprofessionals als op patiënten en hun naasten.

De focus ligt hierbij op:

  • Communicatie: kwaliteitsverbetering van gespreksvoering tussen de patiënt en zorgprofessionals en de zorgprofessionals onderling.
  • Educatie: verbetering van voorlichting over pijn aan patiënt en naasten en verbetering van kennis over pijn en pijnbestrijding bij zorgverleners.
  • Ondersteuning en palliatie: opzetten van een vangnet voor patiënten met pijn bij kanker.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan kunt u via deze link bekijken.

Bestuursleden met bijbehorende functie:

Voorzitter: Nick van Dasselaar

Vicevoorzitter: Michel Wagemans

Secretaris: Natascha van Schie

Penningmeester: Rob Koster

Bestuurslid: Marieke Aussems
 
Ambassadeur: prof.dr. Kris Vissers

Ambassadeur: Ernst Daniel Smid

Ambassadeur: Michel Baas

Het beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Pijn bij Kanker is onbezoldigd.

Het programmabureau werkt op freelancebasis en krijgt een marktconforme beloning. Een aantal uren wordt tevens geschonken. Verder werkt de stichting met een aantal vrijwilligers. Voor bepaalde events worden extra freelancers ingehuurd.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2016 kunt u via deze link bekijken.

Het jaarverslag van 2017 kunt u via deze link bekijken. 

Het jaarverslag van 2018 kunt u via deze link bekijken.