Welkom op de site van de Stichting Pijn bij Kanker

Welkom op de site van de Stichting Pijn bij Kanker

Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard goed nieuws. Maar veel patiënten met kanker ervaren klachten. Ruim de helft van de patiënten heeft met pijn te maken. Pijn die vaak niet optimaal behandeld wordt. Toename van kennis over pijn bij zowel patiënten als zorgverleners en verbetering van gerichte communicatie over pijn zal zorgen voor een betere pijnbehandeling. Onze stichting gaat daarvoor!

 

Als onafhankelijke stichting nemen we een voortrekkersrol in waar het gaat om pijn bij kanker in de breedste zin van het woord. Enerzijds waar het gaat om de fysieke pijn van de patiënt. Anderzijds ook om de pijn die door tal van factoren wordt beïnvloed.

Heb jij pijn, een doof gevoel of tintelingen in je handen of voeten als gevolg van kanker (gehad)? Met de nieuwe Doneer Je Ervaring-vragenlijst gaan we op zoek naar de ervaringen van kankerpatiënten die last hebben (gehad) van neuropathie.

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt. Natuurlijk staan wij, zeker in deze coronatijd daar ook bij stil. Bestuurslid en Anesthesioloog en pijnspecialist bij de Reinier de Graaf Groep Delft, Michel Wagemaker geeft samen met onze ambassadeur en ervaringsdeskundige Michel Baas op 4 februari om 19.30 uur een interactief webinar over Pijn bij Kanker. Want, wij hebben uw hulp en denkkracht nodig!

Nick van Dasselaar, voorzitter van stichting Pijn bij Kanker blikt in deze column terug op dit bijzondere jaar en vooruit op een verbonden en hoopgevend 2021 voor u en onze stichting.

Begin dit jaar hebben we een vragenlijst uitgestuurd. In korte tijd kregen we ontzettend veel reacties. Niet alleen heel veel reacties op de vragenlijst, maar ook heel veel individuele reacties, steunbetuigingen en verhalen.

De vragenlijst is door 190 respondenten ingevuld: 129 patiënten, 18 naasten, 14 huisartsen, 14 verpleegkundig specialisten en 15 overige medisch professionals. Patiënten geven aan dat ze aandacht, begrip en voorlichting maar ook adequate pijnstilling hebben gemist. De medische professionals geven aan dat ze voornamelijk een gebrek aan kennis en proactief beleid ervaren. Wat heeft onder andere geholpen?

De maatregelen die het verspreiden van het coronavirus tegen gaan versoepelen gelukkig. Toch is het zoals het er nu uitziet niet mogelijk om op 1 oktober a.s. de Benefiet Golfdag door te laten gaan.

Het zou jammer zijn, als we niet alle inschrijvingen kunnen honoreren en we dit prachtige evenement slechts met een handje vol deelnemers kunnen laten plaatsvinden. Er was namelijk al heel veel belangstelling. Daarom hebben we in overleg met Golfclub Almeerderhout besloten om de Golfdag te verplaatsen naar mei 2021.

Maar zoals al eerder aangegeven, uitstel is geen afstel! Wij zijn momenteel met Chris van de Vooren, de Golfclub Almeerderhout en alle andere betrokkenen in gesprek over de nieuwe datum. Daarover houden wij u natuurlijk op de hoogte.

Heeft u al een flight gereserveerd? Dan zullen wij u benaderen om de nieuwe datum en uw reservering met u af te stemmen. Heeft u nog geen flight gereserveerd maar heeft u wel belangstelling voor deze dag, waarop we samen met een aantal golfende bekende Nederlanders, op een sportieve manier aandacht vragen voor pijn bij kanker? Laat het ons dan weten!

We rekenen op uw begrip en zien u graag in het nieuwe jaar tijdens onze Benefiet Golfdag. We wensen u voor nu vooral gezondheid!

Steun Stichting Pijn bij Kanker

Steun Stichting Pijn bij Kanker

Het stichtingsbestuur heeft inmiddels de eerste projecten benoemd die zullen bijdragen aan het doel van de stichting om de bestrijding van zowel de fysieke pijn van patiënten met kanker als de emotionele pijnbeleving van patiënt en betrokkenen te verbeteren.

Ook ú kunt de Stichting Pijn bij Kanker daar bij steunen. Dit kan door te doneren op rekeningnummer NL47INGB0000654215 t.n.v. Stichting Pijn bij Kanker.

Over pijn bij kanker

Over pijn bij kanker

Bekijk het filmpje, gemaakt door Jon Karthaus, over en voor de Stichting Pijn bij Kanker met medewerking van Halina Reijn, Geza Weisz, Robert de Hoog, Manuel Broekman, Marwan Kenzari en Carolien Spoor.