Welkom op de site van de Stichting Pijn bij Kanker

Welkom op de site van de Stichting Pijn bij Kanker

Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard goed nieuws. Maar veel patiënten met kanker ervaren klachten. Ruim de helft van de patiënten heeft met pijn te maken. Pijn die vaak niet optimaal behandeld wordt. Toename van kennis over pijn bij zowel patiënten als zorgverleners en verbetering van gerichte communicatie over pijn zal zorgen voor een betere pijnbehandeling. Onze stichting gaat daarvoor!

 

Als onafhankelijke stichting nemen we een voortrekkersrol in waar het gaat om pijn bij kanker in de breedste zin van het woord. Enerzijds waar het gaat om de fysieke pijn van de patiënt. Anderzijds ook om de pijn die door tal van factoren wordt beïnvloed.

Onlangs is Drs. Marieke J.E. Ausems toegetreden tot het bestuur van de Stichting Pijn bij Kanker. In het dagelijks leven is zij huisarts in Tienhoven, hospicearts bij het Johannes Hospitium in Vleuten, consulent bij het Palliatieteam Midden-Nederland en lid van het Palliatief Adviesteam van het st. Antonius Ziekenhuis. Marieke vertelt zelf waarom zij het werk van onze stichting zo belangrijk vindt en wat zij graag wil bijdragen.

"Als huisarts, maar ook als hospicearts in het Johannes Hospitium in Vleuten ontmoet ik veel mensen met kanker. En van al die patiënten die ik heb mogen begeleiden is er geen een dezelfde. Elk mens ervaart zijn ziekte op een andere manier. De ene patiënt is bijvoorbeeld zijn bucketlist aan het afwerken, terwijl een ander uit alle macht zijn dagelijkse routine wil vasthouden. Weer een ander vindt kracht in spiritualiteit terwijl een andere patiënt zijn handen vol heeft aan het op de voet volgen van de medische beslissingen. Maar allen hebben dezelfde wens, namelijk niet teveel geplaagd worden door symptomen van de ziekte. Ik wil als medicus niet alleen oog hebben voor het lichamelijke, maar ook op de hoogte zijn van de psychische-, sociale- en existentiële kant van de patiënt. Ik vind dit belangrijk omdat ik heb gemerkt dat de klachten die patiënten ervaren vaak worden beïnvloed worden door veel meer dan alleen het lichamelijk lijden. Voor een goed leven of een goed...
Lees verder

Tijdens mijn huisartsenopleiding werd ik een keer ‘s nachts gebeld door een schipper in nood. Hij had zijn boot afgemeerd bij een sluis en was ‘s nachts wakker geworden met heftige, krampende pijn in de rechterzij. Nadat ik in het donker het juiste schip gevonden had trof ik hem aan in een voorovergebogen houding, mompelend: ‘alsjeblieft, help me!’ Dankzij de uitstekende colleges die ik had gekregen van een bevlogen chirurg besefte ik vrijwel onmiddellijk dat hier sprake was van een niersteenkoliek. In mijn dokterstas vond ik de juiste ampul en spoot de inhoud ervan in zijn bovenbeen. Het wonder geschiedde: de pijn nam acuut af, de schipper herrees. ‘Wat kost het?’, was zijn nuchtere vraag. Eigenlijk zou ik hem moeten betalen, zo dankbaar als ik was voor deze ontknoping. Met 25 gulden en een trots gevoel verliet ik het schip in de eerste ochtendschemering. Zou het wegnemen van pijn gewoon een kwestie zijn van de juiste middelen in je dokterstas?

Vele jaren later werd ik hospice-arts. Daar maakte ik het volgende mee: een bewoonster ondervond bijna continu groot ongemak. Haar hele lichaam deed pijn. Geen enkel medicijn bracht uitkomst. Zo sloot ze zich steeds meer af en het leek wel alsof ze zich door ons in de steek gelaten voelde. In het...

Lees verder

Stichting Pijn bij Kanker heeft een klipklare missie: minder pijn bij kanker! Als onafhankelijke stichting vraagt Stichting Pijn bij Kanker meer aandacht voor pijn(bestrijding) bij kanker. Het steunt, initieert en subsidieert projecten op medisch vlak (verbetering van de behandeling van pijn bij kanker), maar ook op het gebied van communicatie (verbetering van de voorlichting d.m.v. het aanbieden van een cursus communicatie), educatie (verbetering van opleiding en voorlichting doormiddel van o.a. de Pijn Spreekuren) of ondersteuning en palliatie (ontwikkeling van hulp voor patiënten en hun naasten).

Om dit allemaal mogelijk te maken, kunnen wij de steun van donateurs en sponsoren heel hard gebruiken. Ook u kunt ons helpen. Doneer of meldt u aan als vrijwilliger of bestel een tafel tijdens het Rozengala, een prachtig benefietgala dat Stichting Pijn bij Kanker elk anderhalf jaar i.s.m. onze ambassadeur Ernst Daniël Smid organiseert en waar veel bekende Nederlandse artiesten belangenloos aan meewerken. De Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie stuur een mail naar info@stichtingpijnbijkanker.nl...

Lees verder

Ruim de helft van de patiënten met kanker heeft met pijn te maken. Niet iedereen kan zijn of haar pijnklachten goed bespreken met de arts. Stichting Pijn bij Kanker heeft het pijncentrum van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft bereid gevonden om vragen op kanker.nl te gaan beantwoorden. De stichting wil eraan bijdragen dat pijnbestrijding bij kankerpatiënten verbetert. Dat patiënten op kanker.nl vragen kunnen stellen aan de pijndeskundigen van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, past bij dit doel.

De gespecialiseerde verpleegkundigen zijn in de nieuwe groep pijn bij kanker aanwezig als moderator en als deskundigen om vragen over pijn te beantwoorden. In deze groep kun je ervaringen delen over hoe jij met pijn omgaat of wat je er tegen kunt doen. Stel een vraag aan lotgenoten of professionals over allerlei aspecten die te maken hebben met pijn bij kanker. Van pijn bij de behandeling tot chronische pijnklachten.
Klik hier om naar de speciale pagina over pijn bij kanker op kanker.nl te gaan.

Steun Stichting Pijn bij Kanker

Steun Stichting Pijn bij Kanker

Het stichtingsbestuur heeft inmiddels de eerste projecten benoemd die zullen bijdragen aan het doel van de stichting om de bestrijding van zowel de fysieke pijn van patiënten met kanker als de emotionele pijnbeleving van patiënt en betrokkenen te verbeteren.

Ook ú kunt de Stichting Pijn bij Kanker daar bij steunen. Dit kan door te doneren op rekeningnummer NL47INGB0000654215 t.n.v. Stichting Pijn bij Kanker.

Over pijn bij kanker

Over pijn bij kanker

Bekijk het filmpje, gemaakt door Jon Karthaus, over en voor de Stichting Pijn bij Kanker met medewerking van Halina Reijn, Geza Weisz, Robert de Hoog, Manuel Broekman, Marwan Kenzari en Carolien Spoor.