Benefiet Golfdag 8 juni a.s. verplaatst naar 1 oktober

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen om verspreiding tegen te gaan is het voor onze Stichting en Golfclub Almeerderhout op dit moment niet verstandig om de voorbereidingen voor de Benefiet Golfdag op 8 juni a.s. te continueren en verplichtingen aan te gaan. We zullen de Golfdag verplaatsen naar donderdag 1 oktober van dit jaar.

Onze ambassadeur Ernst Daniel Smid leeft mee met alle mensen die getroffen worden door het coronavirus en/of de bijbehorende maatregelen: "Nu de dood zo extra dichtbij ons staat in deze crisis en veelal oudere weerloze mensen sterven aan de gevolgen van 't Coronavirus, veelal mensen met een verzwakte gezondheid, willen we ons samen verenigen tegen de ellende die pijn bij kanker betekent voor hen die vaak uitzichtloos vechten en lijden. We zijn echter genoodzaakt om onze heerlijke dag, waarin we samen een vuist maken tegen pijn bij kanker, te verplaatsen van 8 juni naar donderdag 1 oktober a.s. De lokatie blijft hetzelfde en onze inzet voor pijn bij kanker ook.  Mede door uw enthousiaste deelname en gulle giften zijn wij in staat verder te werken aan ons ideaal…een pijnvrije laatste tijd van je leven. Met de inzet van onze experts, de bereidheid van ons allen om ons aan de regels te houden en een beetje geluk spelen we op 1 oktober samen tegen pijn bij kanker. We hebben elkaar dan door de verplichte sociale afstand die dag veel te vertellen…. hopelijk allemaal mooie dingen.  Steun ons en geef de kanslozen uitzicht op een pijnvrije laatste tijd."

Uitstel is dus geen afstel! Wij zijn momenteel met Chris van de Vooren, de Golflclub Almeerderhout en alle andere betrokkenen in gesprek om alles te regelen. Daarover houden wij u natuurlijk op de hoogte.

Heeft u al een flight gereserveerd? Dan zullen wij u binnenkort benaderen om de nieuwe datum en uw reservering met u af te stemmen. 

Heeft u nog geen flight gereserveerd maar heeft u wel belangstelling voor deze dag, waarop we samen met een aantal golfende bekende Nederlanders, op een sportieve manier aandacht vragen voor pijn bij kanker? Laat het ons dan weten!