Algemeen

Foutmelding

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/adpbk/domains/stichtingpijnbijkanker.nl/private_html/includes/file.phar.inc).
Communicatie

Pijnbestrijding gebeurt vaak niet optimaal. Dat ligt zowel aan patiënten als aan artsen. In de praktijk blijken patiënten niet altijd hulp te vragen of weten niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. En hoewel artsen wel informeren in algemene termen hoe het patiënten vergaat, vraagt slechts 35% van de artsen expliciet naar de pijn.

Pijn? Praat erover…!

Onze missie is zorgen voor minder pijn bij kanker. De stichting wil dit o.a. bereiken door projecten op te zetten en initiatieven te ondersteunen die zich richten op het gebied van communicatie. De stichting wil patiënten, hun naasten, maar ook professionals leren om beter met elkaar te communiceren, zodat er makkelijker over pijn gesproken wordt. Op deze manier kan de pijn veel effectiever aangepakt worden. Daarnaast wil de stichting voorlichting aan patiënten geven over o.a. de werking en (bij)werking van medicijnen, het belang van therapietrouw en mogelijkheden voor niet-medicamenteuze behandelingen.

Hiertoe zijn de volgende projecten reeds concreet benoemd:

  • Deelname Pijndagen Platform pijnbijkanker.nl
  • Rondetafelgesprekken i.s.m. zorginstellingen
  • Folder voor patiënten en zijn omgeving
  • Bevorderen van de awareness/bekendheid van de stichting en aandacht vragen voor het onderwerp pijn bij kanker door het geven van presentaties en lezingen door o.a. bestuursleden. Het doel van komend jaar is met name het creëren van awareness rond pijnbeleving bij zowel patiënten, naasten als behandelaars, alsmede de bekendheid van de stichting en de rol die het daarbij invult. In 2019 zullen projecten en initiatieven verder uitgewerkt en opgezet worden.
Educatie 

Opleiding
Naast communicatie wil de stichting zich richten op educatie. Het onderwerp pijn bij kanker moet veel meer worden ingebed in opleidingen voor zorgprofessionals. Er is nu geen structurele cursus of een kernblok over pijn in oncologische opleidingen. De stichting wil het thema pijn bovendien stimuleren bij kenniscentra in Nederland.

Voorlichting
Uit onderzoek is gebleken dat oncologen hun patiënten niet standaard vragen naar pijn. Dat zou wel moeten gebeuren. De stichting streeft naar een structurele pijnmeting. Het is goed als daarvoor een systematiek ontstaat, net zoals voor bijvoorbeeld het meten van bloeddruk. Voor pijn bestaan verschillende meetschalen en vragenlijsten. Die kunnen veel meer worden ingezet. Dit wil de stichting bewerkstelligen door o.a. vaardigheidstrainingen op te zetten.

Het uiteindelijke doel is o.a. om pijn standaard in het behandelplan bij kanker te krijgen. 

Palliatie

De stichting gaat zich als derde richten op de ontwikkeling van hulp en ondersteuning voor patiënten en hun naasten. In de toekomst wil de stichting dit doen door o.a. een pool van casemanagers voor patiënten met pijn bij kanker op te zetten. Casemanagement bij pijn bij kanker is bedoeld om patiënten en hun naasten te ondersteunen in dit traject. De casemanager moet fungeren als een centraal aanspreekpunt, een vertrouwde professional met veel kennis over pijn bij kanker, die in verschillende fasen van het ziektetraject de patiënt en zijn naasten begeleidt. Deze bekijkt steeds welke zorg de patiënt nodig heeft. Hij (of zij) regelt deze zorg. Ook let hij (of zij) er op dat alle zorg en alle behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd.