Nieuws

Wereldkankerdag 2016

Op 4 fabruari a.s. is het Wereldkankerdag. Deze dag is door de Union for International Cancer Control (UICC) uitgeroepen tot internationale bewustwordingsdag waarop mensen in de hele wereld stilstaan bij kanker en dus ook bij pijn bij kanker. Deze dag is in het leven geroepen om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker te onderstrepen. De UICC is de internationale organisatie voor kankerbestrijding, waarbij meer dan 800 lid-organisaties zijn aangesloten.

Samen maken we het verschil

Happening Live4Life succesvol!

Zaterdag 6 juni jl. vond voor het derde achtereenvolgende jaar benefietspektakel Live4Life plaats en was het Havenplein in Harlingen het bruisende toneel van muziek, dans, sport voor het goede doel! Met een gevarieerd programma, steengoede muzikanten, artiesten en een bezoek van ambassadeur Ernst Daniël Smid als inspirator en gezicht van de Stichting Pijn bij Kanker, was het opnieuw een succesvolle happening.

Neuropathische pijn bij kanker vaak onvoldoende behandeld

Een dwarsdoorsnedeonderzoek onder patiënten met kanker laat zien dat 40% van de patiënten met matige tot ernstige pijn ook neuropathische pijnklachten heeft. In Pain Practice melden Anne Oosterling en medewerkers uit het Radboudumc dat de meerderheid van deze patiënten hiervoor geen adequate behandeling ontvangt.

Oosterling en collega's wilden meer inzicht in het vóórkomen van neuropathische pijn bij kankerpatiënten en in de ernst en behandeling hiervan. Daarnaast wilden zij met hun onderzoek duidelijker krijgen wat de impact van dit type pijn is op het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Om dit te weten te komen, lieten zij kankerpatiënten tijdens een regulier ziekenhuisbezoek vragenlijsten invullen. Onder meer om de aanwezigheid en ernst van pijnklachten te bepalen en om de aanwezigheid van neuropathische pijn te registeren.

KleuRun voor Stichting Pijn bij Kanker

Het Havenplein in Harlingen staat zaterdag 6 juni vanaf 15.00 uur in het teken van de KleuRun.

Loop, ren, wandel, dans 5 kilometer door een kleurenparcours met de Topmoppies voor het Live4Life goede doel: Stichting Pijn bij Kanker. Steun met jou deelname en feest mee met het Live4Life festival op het Havenplein met diverse aansprekende live optredens. Ook Ernst Daniel Smid, ambassadeur van de stichting, en zijn dochter Coosje Smid zullen tijdens dit benefietconcert optreden.

Prachtige opbrengst LEEF! Magazine

De lezers van het blad LEEF! magazine hebben begin vorig jaar bepaald dat Stichting Pijn bij Kanker het goede doel van 2014 ging worden. Zij hebben zo bepaald waar de opbrengst van de puzzel uit LEEF! Magazine naar toe moest gaan. Dit heeft het prachtige bedrag van €24.263,39 opgebracht. De cheque is vandaag aan Ernst Daniel Smid uitgereikt door Marieke Maessen, Marketing Manager van Service Apotheek.  We willen alle stemmers/lezers/puzzelaars van het blad LEEF! bedanken voor het steunen van de stichting.

Verbeter de zorg rond pijn bij kanker

Richtlijn Pijn bij Kanker 

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) wordt momenteel gewerkt aan de revisie van de richtlijn Pijn bij Kanker (2008). De richtlijn geeft aanbevelingen over de signalering, diagnostiek, medicamenteuze behandeling, niet-medicamenteuze behandeling, voorlichting en begeleiding van volwassen patiënten met pijn bij kanker. De richtlijn kan door artsen ook worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten en diens naasten.
 

Pagina's