Nieuws

Happening Live4Life succesvol!

Zaterdag 6 juni jl. vond voor het derde achtereenvolgende jaar benefietspektakel Live4Life plaats en was het Havenplein in Harlingen het bruisende toneel van muziek, dans, sport voor het goede doel! Met een gevarieerd programma, steengoede muzikanten, artiesten en een bezoek van ambassadeur Ernst Daniël Smid als inspirator en gezicht van de Stichting Pijn bij Kanker, was het opnieuw een succesvolle happening.

Neuropathische pijn bij kanker vaak onvoldoende behandeld

Een dwarsdoorsnedeonderzoek onder patiënten met kanker laat zien dat 40% van de patiënten met matige tot ernstige pijn ook neuropathische pijnklachten heeft. In Pain Practice melden Anne Oosterling en medewerkers uit het Radboudumc dat de meerderheid van deze patiënten hiervoor geen adequate behandeling ontvangt.

Oosterling en collega's wilden meer inzicht in het vóórkomen van neuropathische pijn bij kankerpatiënten en in de ernst en behandeling hiervan. Daarnaast wilden zij met hun onderzoek duidelijker krijgen wat de impact van dit type pijn is op het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Om dit te weten te komen, lieten zij kankerpatiënten tijdens een regulier ziekenhuisbezoek vragenlijsten invullen. Onder meer om de aanwezigheid en ernst van pijnklachten te bepalen en om de aanwezigheid van neuropathische pijn te registeren.

KleuRun voor Stichting Pijn bij Kanker

Het Havenplein in Harlingen staat zaterdag 6 juni vanaf 15.00 uur in het teken van de KleuRun.

Loop, ren, wandel, dans 5 kilometer door een kleurenparcours met de Topmoppies voor het Live4Life goede doel: Stichting Pijn bij Kanker. Steun met jou deelname en feest mee met het Live4Life festival op het Havenplein met diverse aansprekende live optredens. Ook Ernst Daniel Smid, ambassadeur van de stichting, en zijn dochter Coosje Smid zullen tijdens dit benefietconcert optreden.

Prachtige opbrengst LEEF! Magazine

De lezers van het blad LEEF! magazine hebben begin vorig jaar bepaald dat Stichting Pijn bij Kanker het goede doel van 2014 ging worden. Zij hebben zo bepaald waar de opbrengst van de puzzel uit LEEF! Magazine naar toe moest gaan. Dit heeft het prachtige bedrag van €24.263,39 opgebracht. De cheque is vandaag aan Ernst Daniel Smid uitgereikt door Marieke Maessen, Marketing Manager van Service Apotheek.  We willen alle stemmers/lezers/puzzelaars van het blad LEEF! bedanken voor het steunen van de stichting.

Verbeter de zorg rond pijn bij kanker

Richtlijn Pijn bij Kanker 

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) wordt momenteel gewerkt aan de revisie van de richtlijn Pijn bij Kanker (2008). De richtlijn geeft aanbevelingen over de signalering, diagnostiek, medicamenteuze behandeling, niet-medicamenteuze behandeling, voorlichting en begeleiding van volwassen patiënten met pijn bij kanker. De richtlijn kan door artsen ook worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten en diens naasten.
 

Uitkomst paneldiscussie Pijndagen

Eigen casemanager kan onnodige pijn bij kanker helpen voorkomen

Kankerpatiënten lijden vaak onnodig veel pijn door fouten, onwetendheid en gebrekkige communicatie bij zorgverleners. Zij zouden daarom een 'eigen' casemanager, een vertrouwde professional met veel kennis over pijn bij kanker (bijvoorbeeld een pijnverpleegkundige) toegewezen moeten krijgen. De casemanager moet fungeren als een centraal aanspreekpunt tussen specialist, huisarts en patiënt, die in verschillende fasen van het ziektetraject de patiënt en zijn naasten informeert en begeleidt. En bij wie ze terecht kunnen met hun vragen en angsten. Hij  of zij let er op dat alle zorg en alle behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd.

Veluwse nachtegaaltjes zingen bij winters diner voor Stichting Pijn bij Kanker!

Tot en met 21 december wordt er door Van der Valk Hotel Apeldoorn - de Cantharel een Proef de Winter diner verzorgd in de ‘Eikelhut’ midden in de Veluwse bossen achter het hotel. Gasten worden ontvangen bij het Jachthuis van Staatsbosbeheer. Vanaf daar start een avondwandeling onder begeleiding van een boswachter die prachtig verteld over het wild op de Veluwe. Midden in het bos leidt een met vuurkorven verlicht pad je naar de prachtige ‘Eikelhut’. Hier worden heerlijke winterse seizoensproducten op ambachtelijke wijze geserveerd aan de intieme table d’hote van het hotel.

Pascalle de Vries, Janneke Bloemendal, Nina ten Kate en Denise Koller, zullen deze avonden hun steentje bijdragen aan de bijzondere sprookjesachtige - en gezellige sferen door middel van liederen a capella ten gehore te brengen.

Ernst Daniel Smid zingt en spreekt op het Europees Symposium SIP

Op 17 en 18 november zingt en spreekt Ernst Daniel op het symposium van de Societal Impact of Pain (SIP) in Brussel. Op dit internationale podium vraagt Ernst Daniel aandacht voor de Stichting Pijn bij Kanker. Door zijn persoonlijke verhaal wil hij onderschrijven hoe belangrijk het is om pijnbestrijding bij patiënten met kanker te helpen verbeteren en bij te dragen aan het welzijn van álle betrokkenen. Op deze manier wil de stichting zorgen dat deze patiënten een zo optimaal mogelijke pijnbehandeling krijgen, zo lang mogelijk kunnen genieten van het leven met zo min mogelijk pijn en een zo menswaardig mogelijk einde hebben met zo min mogelijk pijn. Naast Ernst Daniel zal ook de voorzitter van de stichting, prof. dr.

Pagina's