Doneren

Stichting Pijn bij Kanker heeft een klipklare missie: minder pijn bij kanker! Als onafhankelijke stichting vraagt Stichting Pijn bij Kanker meer aandacht voor pijn(bestrijding) bij kanker. Het steunt, initieert en subsidieert projecten op medisch vlak (verbetering van de behandeling van pijn bij kanker), maar ook op het gebied van communicatie (verbetering van de voorlichting d.m.v. het aanbieden van een cursus communicatie), educatie (verbetering van opleiding en voorlichting doormiddel van o.a. de Pijn Spreekuren) of ondersteuning en palliatie (ontwikkeling van hulp voor patiënten en hun naasten). 

Ook ú kunt de Stichting Pijn bij Kanker steunen. Dit kan door te doneren op bankrekeningnummer NL47INGB0000654215 t.n.v. Stichting Pijn bij Kanker. Wilt u ons op een andere manier steunen, neem dan contact met ons op via info@stichtingpijnbijkanker.nl.