Minder pijn bij kanker, dáár gaan we voor! Sámen met u, ook in 2019!

Hoewel 31 december slechts een fractie van tijd verschilt van 1 januari liggen de gevoelens voor het oude en het nieuwe jaar soms mijlenver uiteen. Gevoelens van overdenking en herdenking gaan samen met verwachting en hoop. Daar waar we met trage tred het oude jaar uitluiden, halen we dansend en springend het nieuwe jaar in.

De Stichting Pijn bij Kanker neemt afscheid van een jaar waarin wij mede dankzij uw hulp verschillende activiteiten of projecten konden starten of helpen uitvoeren. Een jaar waarin we opnieuw op verschillende momenten en evenementen onze missie onder de aandacht konden brengen. Een jaar waarin ook de basis is gelegd voor een nieuwe aanpak om patiënten, naasten en zorgverleners dichter bij elkaar te brengen.

We kijken daardoor met spanning uit naar 2019 waarin de ‘Cancer Pain Academy’ van start zal gaan en waarin ons Rozengala in nieuwe stijl zal worden gevierd. We hopen daarmee ook beter onze dank te kunnen tonen aan al diegenen die zijn of haar steun aan onze stichting hebben betuigd of dat in de toekomst nog zullen doen. Voor het kunnen realiseren van onze doelen zijn wij afhankelijk van uw steun. Uw steun stelt ons in de gelegenheid te kunnen werken aan ons doel door het steunen, initiëren en subsidiëren van projecten, zodat patiënten met pijn bij kanker een zo optimaal mogelijke pijnbehandeling krijgen en zo lang mogelijk kunnen genieten van het leven met zo min mogelijk pijn en daarmee een menswaardig einde hebben.

Want: Minder pijn bij kanker, dáár gaan we voor! Sámen met u, ook in 2019!

Wij wensen u een gezond en goed 2019

Nick van Dasselaar, voorzitter Stichting Pijn bij Kanker