Pijn Spreekuur regio Maastricht

Pijn bij kanker wordt, ondanks de kennis en middelen die wij als behandelaar ter beschikking hebben, nog steeds onvoldoende gemeten en behandeld. Belangrijke redenen hiervoor zijn: onbekendheid met de pathofysiologie van pijn en de mogelijkheden van pijnbehandeling, gebrek aan optimale communicatie met en over patiënten, gebrek aan een gestandaardiseerd diagnostisch instrument en onvoldoende implementatie van de evidence-based richtlijnen in de klinische praktijk.

In deze editie van het Pijn Spreekuur willen wij, door middel van interactieve sessies in verschillende regio’s, de nieuwe richtlijn Pijn bij Kanker (2016) toelichten. Wij zullen hier ingaan op het belang van vroege palliatieve zorg en de praktische problemen van doorbraakpijn en neuropathische pijn in een oncologische behandeling.

Programma

17.45 uur Ontvangst met lichte maaltijd
18.30 uur Opening: uitleg van de avond en leerpunten
18.35 uur Casus 1: behandeling met opioïden: update met de nieuwe richtlijn pijn bij kanker / behandeling van doorbraakpijn: wanneer en met welke middelen
20.00 uur Pauze
20.20 uur Casus 2: pragmatische aanpak van neuropathische pijn bij kanker 21.20 uur ‘Take home messages’
21.30 uur Afsluiting 

Sprekers

Moderator 
Drs. P.C. de Jong (anesthesioloog-pijnspecialist)

Panelleden
Drs. D. Sluijsmans (palliatief arts)
Drs. R.J.L.A. Mertens (huisarts)

Accreditatie 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
  • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
  • Openbaar Apothekers (OA)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Kwaliteitsregister V&V

Locatie

Van der Valk Hotel Stein-Urmond
Mauritslaan 65
6129 EL Urmond

U kunt zich hier inschrijven voor "Pijn Spreekuur regio Maastricht" op 21 september 2017. Het inschrijfgeld voor deze nascholing bedraagt € 15,00 (incl. BTW)