Minder pijn bij kanker

Woede en machteloosheid over de helse pijnen die zijn vrouw tijdens haar ziekte moest doorstaan, leidde bij zanger en tv-presentator Ernst Daniël Smid tot de oprichting van de stichting Pijn bij Kanker. Zijn doel: ‘Anderen dit lijden besparen door de communicatie over pijn tussen arts en patiënt te verbeteren. Artsen moeten terug naar hun oorspronkelijke inspiratie.’