Webinars

4 februari j.l. heeft de Stichting Pijn bij Kanker in het kader van de Wereld Kanker Dag een live webinar geroganiseerd met de titel “Communiceren over pijn bij kanker met patiënten én hun naasten”

Doel 
Huisartsen, specialisten en verpleegkundigen worden in hun dagelijkse beroep geconfronteerd met patiënten met pijn bij kanker én hun naasten en de communicatie rondom pijn. Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk, gekoppeld aan een stukje communicatietheorie werd de doelgroep handvatten aangereikt om in de driehoek patiënt, naasten en behandelaar beter te kunnen acteren. Hoe maak je pijn bij kanker bespreekbaar in een vroeg stadium bij zowel de patiënt als zijn naasten. 

Voor wie 
De webinar was bedoeld voor huisartsen, oncologen, pijnspecialisten, pijn-, oncologisch- en palliatieve verpleegkundigen, maar ook voor verpleegkundigen thuiszorg oncologie en vrijwilligers palliatieve terminale zorg. 

Door wie 
De webinar is gegeven door Joke van Rijn en Michel Wagemans. Joke heeft veel ervaring met het geven en ontwikkelen van trainingen op het gebied van communicatie in o.a. de zorg. Michel is anesthesioloog en pijnspecialist in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft.

Klik hier om de webinar te bekijken.