Pijn Spreekuur

Geachte collega’s,

Pijn bij kanker wordt, ondanks de kennis en middelen die wij als behandelaar ter beschikking hebben, nog steeds onvoldoende gemeten en behandeld. Belangrijke redenen hiervoor zijn: onbekendheid met de pathofysiologie van pijn en de mogelijkheden van pijnbehandeling, gebrek aan optimale communicatie met en over patiënten, gebrek aan een gestandaardiseerd diagnostisch instrument en onvoldoende implementatie van de evidence-based richtlijnen in de klinische praktijk.

In deze editie van het Pijn Spreekuur willen wij, door middel van interactieve sessies in verschillende regio’s, de nieuwe richtlijn Pijn bij Kanker (2016) toelichten. Wij zullen hier ingaan op het belang van vroege palliatieve zorg en de praktische problemen van doorbraakpijn en neuropathische pijn in een oncologische behandeling.

Wij hopen op uw deelname aan een van de Pijn Spreekuren in uw regio.

Hartelijke groet, namens Stichting Pijn bij Kanker

Prof.dr. K.C.P. Vissers, Ambassadeur Stichting Pijn bij Kanker, President of the World Institute of Pain en hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde Radboudumc Nijmegen

Dr. M.F.M. Wagemans, Bestuurslid Stichting Pijn bij Kanker en anesthesioloog-pijnspecialist Reinier de Graaf Delft