Nieuws

Lancering boek En hij zei: ‘dag meisje…’

Donderdag 12 juni jl. nam Ernst Daniel het eerste boek En hij zei: ‘dag meisje…’ van Henriëtte aan de Wiel in ontvangst. De locatie van de lancering was boek en leeswinkel het Witte Huys in Rhoon.

René, de man van Henriëtte overleed op 26 augustus 2009. Tijdens zijn korte ziekbed en vooral na zijn dood hield Henriette een blog bij. Deze blogs zijn de oorsprong van dit boek. Henriëtte schrijft over de vragen die zij zichzelf stelde: “Waar gaat mijn nieuwe pad naartoe? Wat is mijn bestemming? Wat nu? Hoe gaat het vanaf hier lopen? Hoe overleef ik dit?” Het boek vertelt haar persoonlijke verhaal van verdriet en rouw, maar ook van een nieuw begin en vooral het verhaal van kiezen voor het leven.

Shantykoor "de Klotvaarders" haalt €1006,50 op

Zaterdag 24 mei jl. heeft Ernst Daniel opgetreden tijdens het gala muziek programma van Shantykoor “De Klotvaarders” uit Deurne. Tijdens deze muziekavond werd aandacht gevraagd voor de Stichting Pijn bij Kanker. Ernst Daniel heeft een aangrijpend verhaal verteld over zijn eigen ervaringen met pijn bij kanker. Na het optreden van Ernst Daniel werd een bedrag van € 1006,50 opgehaald voor de stichting. We willen “De Klotvaarders” en aanwezigen bedanken voor deze donatie. Voor meer informatie over “De Klotvaarders” ga naar www.deklotvaarders.nl.

Stichting Pijn bij Kanker goede doel 2014 magazine Leef!

De lezers van Leef! hebben aan het begin van dit jaar Stichting Pijn bij Kanker uitgeroepen tot het goede doel van 2014. Dit betekent dat de meeropbrengst van de puzzel in het blad Leef! ten goede komt aan de stichting. 

Leef! is het gratis magazine van Service Apotheek. Vier keer per jaar ligt er in de Service Apotheken een nieuw nummer van dit magazine. Met openhartige interviews met bekende en onbekende Nederlanders. Antwoord op uw medische vragen. Heldere, eerlijke informatie over gezondheid en geneesmiddelengebruik. Kans op gratis boeken, gadgets en onvergetelijke uitstapjes. Een puzzel waarmee u leuke prijzen kunt winnen, tips en nog veel meer….

Klik hier voor de puzzel. 

 

Toewijzing ANBI status

Per 1 januari 2014 is de Stichting Pijn bij Kanker bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Ernst Daniel Smid spreekt tijdens opening congres WIP 2014

Ernst Daniel Smid, onze ambassadeur en bestuurslid van de stichting, was op de opening van het 7e wereldcongres van de World Institute of Pain één van de sprekers. Als ervaringsdeskundige vertelde Ernst zijn verhaal over het verlies van zijn vrouw Roos en met name over de gruwelijke, mensonterende pijnen die zij heeft gehad. Hij stond vooral stil over zijn ervaren boosheid, verbazing en machteloosheid. Emoties die hem hebben doen besluiten de Stichting Pijn bij Kanker in 2013 op te richten.

Stichting Maripaan Teaming doneert € 1162

Vandaag heeft Stichting Maripaan Teaming € 1.162,00 kunnen doneren aan Stichting Pijn bij Kanker! Dit door de steun van klanten en medewerkers van de Jumbo’s en de inzet van Mark Suiding. Mark, medewerker van één van de Jumbo’s in Groningen, draagt onze stichting een warm hart toe en heft zich hard voor deze actie. We willen de klanten, medewerkers en Mark hartelijk danken voor hun bijdrage en inzet.

Eerste projecten bekend

Onze missie is zorgen voor minder pijn in de toekomst. De stichting wil dit o.a.  bereiken door projecten op te zetten en te ondersteunen die zich richten op het gebied van communicatie. De stichting wil patiënten, hun naasten, maar ook professionals leren om beter met elkaar te communiceren, zodat er makkelijker over pijn gesproken wordt. Op deze manier kan de pijn veel effectiever aangepakt worden. 

De stichting heeft inmiddels de volgende projecten benoemd:

Platform pijnbijkanker.nl

Helaas niet de meeste stemmen!

Helaas heeft het goededoelenproject van de Maripaan Groep geen €3.000 voor de Stichting Pijn bij Kanker opgeleverd. Het goede nieuws is dat de Meester Duisterhoutschool uit Heerenveen wél heeft gewonnen.
Onze felicitaties gaan uit naar deze basisschool voor Speciaal Onderwijs, zodat zij nu een digibord kunnen aanschaffen. Wij danken iedereen die op onze stichting heeft gestemd en in het bijzonder Mark Suiding die het initiatief nam om ons voor het goededoelenproject aan te melden.

Stichting kan €3000 'winnen'. Stem nu!

Een particulier initiatief van Mark Suiding maakt het mogelijk om via het goededoelenproject van de Maripaan Groep €3.000 te winnen voor de Stichting Pijn bij Kanker. De Maripaan Groep is een franchiseorganisatie van 10 Jumbo-supermarkten. Samen met medewerkers en klanten van deze supermarkten zamelen zij geld in voor elke periode een ander goed doel.

Kijk hier voor meer info en stem vandaag nog op onze stichting om deze €3.000 te ‘winnen’. Er kan tot 15 december gestemd worden. 

Pagina's