Nieuws

Groot Nationaal Onderzoek naar pijn

Bijna twintig procent van de Nederlandse bevolking heeft last van chronische pijn. De gevolgen hiervan zijn jaarlijks hoger dan die van kanker, hartziekten en iabetes bij elkaar. Er is nog veel onbekend over hoe pijn precies werkt. Daarom gaan onderzoekers van het Radboudumc uitzoeken hoe pijngevoelig Nederland is. Samen met wetenschapsprogramma De Kennis van Nu en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben zij het Groot Nationaal Onderzoek naar pijn gelanceerd.

Glasrijkconcert Tubbergen levert €3000 op

Zondag 1 oktober jl. vond het Glasrijkconcert in de Sint Pancratiusbasiliek van Tubbergen plaats. Dit jaar met medewerking van onze ambassadeur Ernst Daniel Smid en het Sint Pancratiuskoor onder leiding van Jeroen Hulshof. Ernst Daniel liet samen met zijn dochter Coosje, zijn vaste pianist Henk Ruiter en het koor de aanwezigen genieten van een prachtig programma. Het concert werd afgesloten met Shaffy's nummer 'Zing, vecht, huil, bid'.

In de afgelopen jaren ondersteunde de Lions Club Tubbergen met de organisatie van verschillende activiteiten diverse goede doelen. Dit jaar gingen de opbrengsten van dit Glasrijkconcert naar onze Stichting. De avond heeft het prachtige bedrag van €3000 opgeleverd.

Ook in Belgie wordt pijn bij kankerpatiënten nog te weinig erkend

Kankerpatiënten moeten beter begeleid worden als ze pijn hebben tijdens of na hun behandeling. Dat stelt Kom op tegen Kanker. De organisatie doet die uitspraak op basis van een onderzoek bij 258 (ex-)patiënten, waaruit blijkt dat kankerpatiënten met chronische pijn vaak niet terechtkunnen bij zorgverleners. "Pijn wordt nog te weinig erkend. De zorg voor pijn moet beter", klinkt het. 

Ongeveer de helft van alle (ex-)kankerpatiënten kampt volgens Kom op tegen Kanker met pijn, wat het een van de meest ernstige symptomen tijdens en na een kankerbehandeling maakt. Voor 78 procent van hen is die chronische pijn dagelijkse kost, met grote gevolgen voor hun sociale activiteiten en beroep.

Richtlijn ‘Pijn bij kanker’ herzien

De richtlijn ‘Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker’ uit 2008 is herzien en vanaf nu te downloaden via de website van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De herziene multidisciplinaire richtlijn is evidence-based en richt zich op pijn bij patiënten met kanker in zowel de curatieve fase als de palliatieve fase.

Wereldkankerdag 2016

Op 4 fabruari a.s. is het Wereldkankerdag. Deze dag is door de Union for International Cancer Control (UICC) uitgeroepen tot internationale bewustwordingsdag waarop mensen in de hele wereld stilstaan bij kanker en dus ook bij pijn bij kanker. Deze dag is in het leven geroepen om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker te onderstrepen. De UICC is de internationale organisatie voor kankerbestrijding, waarbij meer dan 800 lid-organisaties zijn aangesloten.

Samen maken we het verschil

Happening Live4Life succesvol!

Zaterdag 6 juni jl. vond voor het derde achtereenvolgende jaar benefietspektakel Live4Life plaats en was het Havenplein in Harlingen het bruisende toneel van muziek, dans, sport voor het goede doel! Met een gevarieerd programma, steengoede muzikanten, artiesten en een bezoek van ambassadeur Ernst Daniël Smid als inspirator en gezicht van de Stichting Pijn bij Kanker, was het opnieuw een succesvolle happening.

Neuropathische pijn bij kanker vaak onvoldoende behandeld

Een dwarsdoorsnedeonderzoek onder patiënten met kanker laat zien dat 40% van de patiënten met matige tot ernstige pijn ook neuropathische pijnklachten heeft. In Pain Practice melden Anne Oosterling en medewerkers uit het Radboudumc dat de meerderheid van deze patiënten hiervoor geen adequate behandeling ontvangt.

Oosterling en collega's wilden meer inzicht in het vóórkomen van neuropathische pijn bij kankerpatiënten en in de ernst en behandeling hiervan. Daarnaast wilden zij met hun onderzoek duidelijker krijgen wat de impact van dit type pijn is op het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Om dit te weten te komen, lieten zij kankerpatiënten tijdens een regulier ziekenhuisbezoek vragenlijsten invullen. Onder meer om de aanwezigheid en ernst van pijnklachten te bepalen en om de aanwezigheid van neuropathische pijn te registeren.

Pagina's